Projekt SPVlaDyka

Tento program je určen pro výpočty dynamických vlastností vlaků. Používá poměrně propracovaný matematický model. Na vstupu se zadávají parametry tratě (odpor, sklon, trakční body atd.), dále parametry hnacích vozidel a data vlakových souprav (délka, hmotnost, atd.) Výstupem je grafické ta tabulární zobrazení průběhu jízdy takto zadaného vlaku. V závislosti od úplnosti zadaných parametrů hnacího vozidla lze zjistit i energetické vlastnosti jízdy.

Tento program má bohatou historii. První verze je už více jak 26 stará. S mírnými úpravami stále ještě funguje v SUDOP Praha, a.s.. Novější verze s propracovanějším matematickým jádrem a s lepšími grafickými výstupy je používána zejména u Českých drah, a.s., případně v nekomerční verzi na Fakultě dopravní ČVUT a Strojní fakultě Žilinské Univerzity. Od roku 2011 program používá i METROPROJEKT Praha, a.s., od roku 2012 SUDOP Brno, s.r.o., od roku 2014 MORAVIA Consult, a.s. a od roku 2015 Mott MacDonald CZ, s.r.o..

V roce 2008 byla do programu přidána nová funkcionalita - export tachogramu do formátu DXF.