Program Monitor tiskárny

Tato jednoduchá utilita je určená k řízení tísku na sdílené tiskárně. Všechny tisky, které jsou směrovány na definovanou tiskárnu jsou pozastaveny, dokud je operátor buď nevytiskne (double click) nebo nezruší (Ctrl+Shift+Click). Operátor může určit pořadí tisku na tiskárně. Utilitka byla původně vytvořena pro Knihovnu Univerzity Pardubice, kde sloužila pro řízení tisku na centrální tiskárně určené pro uživatele knihovny.

Poznámka: Aplikace ke své činnosti potřebuje některé DLL knihovny (většinou jsou součástí MS Windows). V případě, že dané knihovny nejsou v OS přítomny, můžete je nakopírovat ze souboru DLLs.zip.

POZOR! Po ukončení aplikace je tiskárna ve stavu "Tisk pozastaven (Pause printing)".