Projekt PMB

PMB je knihovnický Open Source Software, který v sobě integruje sadu funkcionalit pro provoz menší knihovny. Je vyvíjen komunitou ve Francii (www.pmbservices.fr). K jeho základním modulům mimo jiné patří:

  • akvizice - možnost zpracování objednávek titulů
  • katalogizace - správa titulů a autorit
  • výpůjčky - registrace uživatelů a jejich výpůjček

Pro PMB zatím neexistuje oficiální překlad do češtiny. Proto na této stránce budu nabízet upravené distribuce s vlastním (částečným) překladem - tak jak čas dovolí...

Pokud budete mít dotazy k implementaci, kontaktujte mě na mé adrese jiri@petras-cz.eu.