Projekt ČSOBP SCF UtilityDDL Generátor

Projekt ČSOBP SCF Utility tvoří v současnosti tyto aplikace:

  • PCode Editor  - editor pro popis modelových objektů
  • DDL Generátor - generátor SQL sktriptů
  • SCF Export - aplikace pro generování reportů z analýzy

Všechny tyto programy jsou doplňkem pro práci s programem Select Architect.

PCode Editror umožňuje zadávat a editovat poznámky k jednotlivým CASE objektům. Do textu lze vkládat i hypertextové odkazy na závislé objekty. Navíc lze text formátovat, aby byl přehlednější.

DDL Generátor slouží pro vytvoření databázového generujícího skriptu z objektů typu tabulka, view a index. Tento skript lze následně použít pro vygenerování daného objektu v databázi.

SCF Export dovoluje vytvářet přehledné reporty ve formátu Microsoft Word sloužící zejména pro potřeby konzultací se zadavateli požadavků.

Aplikace se v současnosti používají pro IT analýzu a design v rámci ČSOB Pojišťovny, a.s.

PCode Editor