Jiné aktivity

Na tomto místě uvádím další aktvivity, kterých jsem se v posledním období zůčastnil, resp. se jich ještě stále účastním.

Několik let jsem spolupracoval při tvorbě tohoto občasníku...

Jednou ročně jsem též vypomáhal při přípravě...