Jiné aktivity

Na tomto místě uvádím další aktvivity, kterých jsem se v posledním období zůčastnil, resp. se jich ještě stále účastním.

Již několik let spolupracuji při tvorbě tohoto občasníku...

Jednou ročně pomáhám při přípravě...