Jiří Petráš

Jiří Petráš

Každý den je vzácný...

Možná nedopatřením jste se dostali na tuto stránku. Je to osobní stránka moje a částečně i mé rodiny. Najdete tu základní informace o mé osobě a o mých nejbližších.


P.S.: A tohle víte o Ch. N.?

Něco o mně...

Narodil jsem se před 58 lety v Prostějově, to znamená přímo v srdci Hané (olomoučáci mi prominou ), a něco z hanácké nátury zůstává ve mně i po tom, co jsem v 18 letech opustil rodné město, strávil jsem cca 10 let na Západním Slovensku (Žilina a okoli) a následně se přestěhoval do srdce Východních Čech (hradečáci prominou ), do města perníku, Pardubic. Jsem tu sice 'náplava', ale po těch 30 letech jsem zde snad už zakořenil...

family

Moji nejbližší

Pár řádků o mých nejbližších...

Zuzana

Zuzana

Moje drahá polovička. Už jdeme společně životem 32,5 let (což už není málo). Po 15 letech na mateřské "dovolené" změnila pracovní pozici a až do roku 2018 pracovala zde. Potom chvíli využívala svých znalostí ze své první VŠ a pracovala zde. Od roku 2020 se věnuje jako kognitivní pracovnice lidem zde.

Marek

Marek

Nejstarší syn. V roce 2012 ukončil studium na gymnáziu Mozartova v Pardubicích, poté studoval na Univerzitě Karlově, kde v roce 2017 skončil jako Magistr. No a už se nám také oženil a dokonce už má i dvě dcery (to znamená, že já už jsem děda)...

  • Věk: 31,5
  • Zájmy: teď hlavně rodina a jinak historie, geografie, zpěv, ...
Daniel

Daniel

Druhý v pořadí. Úspěšně složil maturitu na SOŠ a SOU v Chrudimi. Od roku 2018 do roku 2023 to zkoušel na Univerzitě Pardubice a podařilo se mu získat titul Bakaláře (Bc.). Nejraději fandí pardubickému hokeji...

  • Věk: 28,5
  • Zájmy: sport (i teoreticky), zeměpis
Magda

Magdaléna

Všetečná jako každá holka. A už je vlastně dospělá... V roce 2019 úspěšně absolvovala Gymnázium Pardubice Mozartova a v roce 2023 uspěla i na VŠE a získala titul Bakaláře (Bc.).

  • Věk: 24,5
  • Zájmy: tanec, divadlo, fotografování, zpěv (zde nebo zde nebo také zde a zde a ještě tady), skaut, cestování, nakupování
Martin

Martin

Náš benjamín, ale už nás všechny výškově přerostl. Do roku 2019 chodil na ZŠ Polabiny II a následně po vzoru některých svých sourozenců navštěvoval Gymnázium Pardubice Mozartova, které v roce 2023 úspěšně ukončil. Od roku 2023 to skouší na MFF v Praze.

  • Věk: 20
  • Zájmy: přírodní vědy (matematika, fyzika), sport (do roku 2022 hrál hokejbal) a také občas zpívá (např. zde nebo tady)

Zkušenosti z oboru

Co jsem se za celý žívot naučil (ale je toho mnohem více )

HTML5
CSS3
Responsivní design
JavaScript
C#
Analýza
Arduino & comp.
Databáze

Vzdělání

Zde najdete všechny moje Alma mater

Engineering

Doktorandské studium
Stavba dopravních strojů a zařízení

Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině
fakulta strojní a elektrotechnická

1989 - 1993
Science

Inženýrské studium
Kybernetika v dopravě a spojích

Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině
fakulta strojní a elektrotechnická

1984 - 1989
Bachelor

Středoškolské studium
Gymnázium s experimentální výukou

Gymnázium Jiřího Wolkra
Prostějov

1980 - 1984
Times

Na počátku bylo...

Pracovní pozice

...a čím jsem byl, tím jsem byl rád. (J. Neruda)

Výzkumný pracovník

Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, fakulta strojní a elektrotechnická

1989 - 1994

Odborný asistent na Katedře informačních systémů
Systémový integrátor Univerzitní knihovny UPa
Správce sítě Univerzity Pardubice

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko správní

1994 - 2001

IT konzultant senior
Designer senior

ČSOB Pojišťovna, a.s., Odbor vývoje informačních technologií

2001 - 2009

IT designer senior

KBC Global Services N.V., Czech Branch

2009 - 2012

Programátor senior

Česká pojišťovna, a.s., Referát vývoje systému ŽP

2013

Programátor senior

Teleperformance, Digital department

2014 - 2016

Programátor senior

Digital One, s.r.o.

2016 - dosud

Můžete mě kontaktovat